SỔ BÌA CARO A4 THỪA ĐẦU (GHI CHÚ THÍCH)

Sổ caro với kích thước: 21cm x 33cm, chất liệu giấy, bìa cứng, nền giấy caro trắng được dùng để ghi chú nội dung chuyên dụng có thừa đầu (dùng để ghi chú thích).
✓Tiết kiệm từ 10% – 30%
Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam
Sản phẩm Sổ tập chính hãng đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng và nâng cao tối đa hiệu quả công việc văn phòng mỗi ngày.
Sổ caro 21×33 dày có đơn vị tính là Cuốn