BĂNG KEO 2 MẶT 1F2

Loại: kích thước 1,2cm
Sản xuất tại: Việt Nam
Đơn vị tính: cuộn
Quy cách: 1,2cm (24 cuộn/cây)