IN LOGO LÊN BÌ THƯ

Để có báo giá in bao thư theo size nhanh chóng và chính xác Quý khách cần cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về in bao thư theo size như sau:
• Kích thước chính xác của bao thư (A4 = 25 x 35cm, A5 = 17 x 23cm, A6 = 12 x 22cm)

• Số lượng bao thư theo size cần in.
• Định lượng giấy (độ dày) cần in.
• Thời gian cần có hàng