NOTE PLEASE SIGN

Giấy note Please sign Pronoti 45502 trong 5 màu màu giúp bạn ghi chú công việc, phân loại mức ưu tiên cho từng công việc dễ dàng.
Giao việc chính xác và kịp thời,Liệt kê, theo dõi công việc dễ dàng.
Luôn hoàn thành nhiệm vụ, đúng giờ.
Yên tâm để lại lời nhắn.
Keo dính bền lâu nhưng dễ di dời.
Chất lượng : Đẹp, mịn, láng. Keo dính bền lâu nhưng dễ di dời.
Đóng gói: 50 tờ/vỉ