SỔ CÔNG VĂN ĐẾN VÀ ĐI

MÔ TẢ SẢN PHẨM
Loại: sổ bìa cứng
Độ trắng 92% ISO.
Bên trong in sẵn tiêu đề, hàng , cột theo tiêu chuẩn VN.
Xuất xứ: Việt Nam