THẺ TÊN ĐỨNG

Mô tả sản phẩm:
Tên sản phẩm: Bọc thẻ bảng tên nhựa dẻo dành cho sinh viên/ nhân viên
Màu sắc: Trắng trong suốt
Số lượng, đơn vị tính: 1 cái